Tag

ผักสลัด

Browsing
ทำอย่างไรจึงเก็บผักสลัดไว้ได้นาน

ทำอย่างไรจึงเก็บผักสลัดไว้ได้นานๆ มาดูกันว่า ทำอย่างไร เราจะทำอย่างไรเมื่อเราซื้อผักสลัดมาแล้วรับประทานไม่หมดหรือจะเก็บไว้รับประทานวันอื่น