สวัสดีครับแอดมินมี เกร็ดความรู้ มาบอกวันนี้จะมาพาไปรู้จักกล้ามเนื้อส่วนเเขน(Arm Muscles)กันครับ มาดูกันว่ากล้ามเนื้อส่วนหลังมีกล้ามเนื้อมัดไหนบ้าง

เเขนของเราจะเเบ่งออกกล้ามเนื้อเเขนออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนั่นคือ กล้ามเนื้อส่วนเหลือข้อศอก เเละ กล้ามเนื้อส่วนต่ำกว่าข้อศอก

กล้ามเนื้อส่วนเหนือขอศอกมีอะไรบ้าง

1.Deltoid Muscle (กล้ามเหนื้อหัวไหล่) แบ่งได้อีก 3 ส่วน

1.1 Anterior Deltoid (กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า)

1.2 Medial Deltoid (กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้าง)

1.3 Posterior Deltoid (กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลัง)

รูปภาพกล้ามเนื้อหัวไหล่ ประกอบ

2. Biceps Muscle (กล้ามเนื้อเเขนด้านหน้า)

2.1 Brachialis (กล้ามเนื้อข้างใต้กล้ามเนื้อ Bicep )

3. Triceps Muscle (กล้ามเนื้อเเขนด้านหลัง)

รูปภาพกล้ามเนื้อเเขนด้านหน้าเเละหลัง ประกอบ

กล้ามเนื้อส่วนต่ำกว่าข้อศอก มีอะไรบ้าง

1.Brachioradialis (กล้ามเนื้อทางฝั่งนิ้วโป้ง) ควบคุมทางฝั่งนิ้วโป้ง

2.Flexor carpi radialis (กล้ามเนื้อทางฝั่งนิ้วก้อย)

3. Flexor carpi ulnaris (กล้ามเนื้อทางฝั่งนิ้วก้อย)

รูปภาพเนื้อส่วนต่ำกว่าข้อศอก ประกอบ