กล้ามเนื้อส่วนขามีกล้ามเนื้อมัดไหนบ้าง
กล้ามเนื้อส่วนขามีกล้ามเนื้อมัดไหนบ้าง

สวัสดีครับแอดมินมี เกร็ดความรู้ มาบอกวันนี้จะมาพาไปรู้จักกล้ามเนื้อส่วนขา(Leg Muscles)กันครับ มาดูกันว่ากล้ามเนื้อส่วนขามีกล้ามเนื้อมัดไหนบ้าง

ขาเป็นอวัยวะที่สำคัญทำให้เราเคลื่อนที่เดินหรือวิ่งไปไหนมา่ได้ในชีวิตประจำวัน มาทำความรู้จักกล้ามเนื้อขาของเรากันครับ

กล้ามเนื้อส่วนขาเเบ่งเป็น 4 มัดใหญ่ๆ คือ Quadricep(กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า) Hamstring(กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง) Gastrocnemius (กล้ามเนื้อน่อง) Tibialis Anterior (กล้ามเนื้อหน้าเเข้ง)

1.Quadricep(กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า)

กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเเบ่งย่อยได้อีก4มัดนั่นคือ

1.1 Vastus Medialis กล้ามเนื้อทางด้านใน

1.2 Vastus Lateralis กล้ามเนื้อทางด้านนอก

1.3 Rectus Femoris กล้ามเนื้อตรงกลาง

1.4 Vastus Intermedius กล้ามเนื้อใต้ Rectus Femoris

2.Hamstring(กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง)

กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเเบ่งย่อยได้อีก3มัดคือ

2.1 Semimembranosus กล้ามเนื้อทางด้านใน

2.2 Semitendinosus กล้ามเนื้อทางด้านนอก

2.3 Biceps Femoris กล้ามเนื้อตรงกลาง

3.Gastrocnemius (กล้ามเนื้อน่อง)

กล้ามเนื้อน่องมีกล้ามเนื้อ Soleus อยู่ใน Gastrocnemius

4.Tibialis Anterior (กล้ามเนื้อหน้าเเข้ง)